Co to jest shrink sleeve ?

Etykiety termokurczliwe (w naszym serwisie posługiwać się będziemy wymiennie także angielskim terminem shrink sleeve labels) to etykiety powstające w wyniku zadruku rękawa z folii, która pod wpływem ciepła ulega skurczeniu na całej swojej powierzchni.

Do produkcji takich etykiet, stosownie do potrzeb, używa się różnych materiałów, m.in. PVC (polichlorek winylu), PET-G (politereftalan etylenowy
z glikolem) czy OPS (polistyren), charakteryzujących się zróżnicowanym stopniem kurczliwości.

Pierwsze podejścia do produkcji etykiet termokurczliwych miały miejsce jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku, jednak dopiero w ostatnich kilku latach daje się zaobserwować wzrost obecności tej technologii na rynku. Etykiety termokurczliwe wykorzystywane są obecnie przede wszystkim
w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Skąd się bierze popularność tej technologii?
Odpowiedzią są przede wszystkim duże możliwości marketingowe przez nią oferowane. Etykieta shrink sleeve może być zadrukowana na całości swej powierzchni i z uwagi na swoje właściwości termoplastyczne nie stawia właściwie żadnych ograniczeń co do kształtu opakowania. Dzieje się tak, ponieważ rękaw foliowy po obkurczeniu ściśle przylega do ścian pojemnika, idealnie dostosowując się do jego kształtu. Folia zazwyczaj zadrukowywana jest po jej wewnętrznej stronie, co sprawia, że nadruk po aplikacji jest odporny na otarcia i zadrapania, które mogą powstać np. w czasie transportu. Te unikalne cechy etykiet shrink sleeve czynią z nich potężne narzędzie marketingowe.

 
    napisz do nas projekty i wykonanie: Artgraf.pl